Analýza klíčových slov – Hraní s daty

Analýza klíčový slov – 2. Hraní s daty

Pokračování prvního dílu Analýzy klíčových slov

 1. Spojení dat
 2. Odebrání blbostí
 3. Doplnění dat
 4. Kategorizace

Spojení dat

Potřebujeme spojit fráze z různých zdrojů. V jednotlivých exceleovských tabulkách nám zůstali sloupce, které nepotřebujeme (např. data o kampaních).

Spojení tabulek jde mnoha způsoby. Fusion Tables od Google, propojení v Open Refine nebo v Power Query.

 • Návod na Fusion Tables je přímo v podpoře od Google. Je to celkem jednoduché – nahrát jednotlivé tabulky do Fusion Tables a potom je propojit na základě sloupečku s klíčovými slovy.
 • Obdobně to řeší i PowerQuery, kde se jednotlivé tabulky otevřou pomocí “načíst data” a pak si je jednotlivě projit pomocí sloupce se stejným názvem.
 • Pro propojení v Open Refine si musíte do orginálního projektu nahrát všechny klíčová slova bez duplicit. Ostatní excelovské soubory si musíte přidat do Open Refine jako projekty a až potom můžete vše spojit pomocí Edit column > add columns from other project.

 

Odebrání blbostí

Využijteme seznam vylučujících slov, které máme již přiravený z minulého dílu. Seznam nahrajete do převodíku od Jakuba Kašparů.

převodník slov do příkazu v Open Refine
Převodník slov do příkazu v Open Refine od Lynt services s.r.o.

*Update: nová verze OpenRefine (2.7) již podpourje syntax z převodníku.. Ti z vás, kteří využívají verzi 2.6, tak můžete využít makro popsané níže, ostatní můžou využívat v klidu převodíku od Jakuba Kašparů.

Převodík ovšem nefunguje na novější verzi Open Refine (zobrazuje error). Aby list vylučujících slov šel použít, musí být kód ve formátu isNotNull(value.match(/.*smlouv.*|.*smluv.*|.*vzor.*/)) Credits – Lukáš Sitár

Rozhodně nechete ručně vše přepisovat. Proto jsem vytvořil makro do Notepad ++ . Tento code editor je jedním z základních nástrojů PPCéčkaře. Nástroj si můžete stáhnout zde. Potom si otevřete v souboru shortcuts.xml, který najdete na této adrese C:\Users\uživatelské_jméno\AppData\Roaming\Notepad++\

shortcuts.xml pro notepad ++
Kde najdete shortcuts.xml

Do tohoto souboru si přidejte následující makro:

Ještě jednou. Jak tedy pracovat s vylučujícími slovy.

1. Vygenerovat slova v převodníku od Jakuba Kašparů. Vložíte všechna potřebná slova ze seznamu vylučovacích slov a převedený kód si zkopírujte.

převodník
Převodník

Tip: Dejte si pozor, aby ve vylučujících slovech jste odebrali všechny fráze obsahující znaky jako {, &, “, #, / a další. Čili fráze jako km/h nebo P&G tímto způsobem neodeberte.

2. Zkopírovaný text vložíte do Notepadu ++. Následně spustíte makro analýza klíčových slov. Nelekejte se. Zobrazí se vám prázné okno, ale k převedenému kódu se dostanete posunutím posuvníku doleva. Celý text znovu zkopírujte.

notepad pro analýzu klíčových slov
Úprava kódu v nástroji Notepad ++

3. V Open refine si pomocí text facet vyfiltrujete právě dané výrazy. Viz screencast.

Open Refine - filtr
Úprava text facet v open refine

Během chvilky máte velice rychle odfiltrované nerelevantní výrazy.

Doplnění dat

Nyní, když jsou odfiltrované hlouposti, tak můžeme přejít k doplnění dat z Marketing Mineru. Já doplňuji do klíčovky:

 • Hledanost frází
 • Pozice ve vyhledávačích, kam zadám URL klienta
 • Landing page (také s URL klienta)
 • Kategorizaci
 • SERP Competition
 • Analýzu SERPu

Detailní informace k jednotlivým minerům naleznete i v nápovědě Marketing Mineru. Protože nejspíše přesáhnete limit pro “exclusive” minery, tak musíte rozdělit svůj seznam klíčových frází na základě vašeho tarifu. Já to obyvkle rozdělím přímo v Excelu. Ale můžete využít i některý z nástrojů na rozdělení datasetu.

Hledanost v Google

Při práci s daty je nutné upravit data za hledanost z Google, jelikož v Key Word Planner se fráze zařazují do tzv. clusterů a hledanost podobných slov sčítá.

Marketing Miner s tím počítá a ve výstupu mají sloupeček AdWords Cluster. Můj postup je takový, že jednotlivé datasety , které jsem rozdělil,  spojím. (Rozdělil jsem je, abych se vešel do limitu mého tarifu.)

Výstup z MM má již fráze s clustery na začátku dokumentu nejvýše. Je pak jednoduché pomocí funkce =CONCATENATE přidat  za cluster i označení o jaký dataset se jedná.

Potom již můžu zkopírovat všechna data do jednoho souboru. Nahraju si finální dataset do Open Refine. Nastavím si text facet k sloupku AdWords cluster a zakliknu Sort by: count. Potom již jen vyklikám všechny clustery, které mají stejný počet výskytů (v našem příkladu třikrát).

Open Refine - cluster
AdWords clusters v Open Refine

Potom ve sloupcích Google Search a nastavím Edit cells > Transform a prostě data vydělím počtem výskytů (v našem případě 3)

Open Refine - cluster 2
Vydělení počet hledanosti

Potom ještě zpracovat podobným stylem clustery, s výskytem 2. Dvojice clusterů budete mít spoustu. Doporučuji využít funkci invert v rámci text facet. Doufám, že pro orientaci postačí následující screen.

invert funkce v Open Refine
Invert funkce v Open Refine

Pozor: Při úpravě hledanosti v Google neměňte CPC, jelikož odpovídá průměru ceny za proklik (ne součet cen).

Kategorizace

Pomocí text facet, který jsme si již v Open Refine vyzkoušeli používám i pro určení kategorizace a doplnění hodnoty relevance. Nejdříve si bokem v excelu stanovím, které dimenze budu zaznamenávat a rovnou si řeknu, jakou hodnotu přidám frázím ve sloupci relevanci. Příklad můžete vidět níže.

kategorizace
Mind map pro kategorizaci frází z analýzy klíčových slov

Jak stanovit dimenze pro kategorizaci shrnul už Marek Prokop v článku pro vyhledavace.info.

V příštím díle se můžete těšit na vyhodnocení a vizualizaci anlýzy klíčových slov.

kom

2 comments to “Analýza klíčových slov – Hraní s daty”

You can leave a reply or Trackback this post.
 1. Vláďa - 22/08/2017 Reply

  Jen bych dodal, že náš převodník na https://lynt.cz/blog/cistime-a-tagujeme-data-pomoci-open-refine v aktuální verzi OpenRefine 2.7 opět funguje, zlobilo to jen v 2.6.

  • kom - 23/08/2017 Reply

   Super. Díky za update.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.